Termeni și condiții

de utilizare a www.storm-media.eu

1. Introducere

1.1. Termenii și condițiile de utilizare a website-ului www.storm-media.eu (“Website-ul”) detaliate mai jos sunt aplicabile tuturor vizitatorilor, indiferent de scopul și de durata accesării.

1.2. Prin simplaaccesare și navigare pe Website vizitatorul se obligă să citească și să respecte toate condițiile de utilizare a Website-ului descrise în această secțiune, acordul tacit al vizitatorului fiind prezumat.

2. Conținutul Website-ului

2.1. Acest Website aparține STORM MEDIA TECHNOLOGY SRL, cu sediul în București, sector 2, Bd. Ferdinand I, nr. 58, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/2043/2016, CUI RO35639369, (“Storm Media”).

2.2. Website-ul în ansamblu, precum si toate elementele sale componente: grafica site-ului, designul, banner-ul, programe de calculator, toate materialele postate și/sau publicate pe site (cum ar fi cu titlu de exemplu: înregistrări audio, înregistrări audio vizuale, înregistrări vizuale, fotografii, elemente de grafică, articole, recenzii, povestiri), precum si orice alte elemente din care este format Website-ul sunt protejate de legislația care reglementează drepturile de proprietate intelectuală (drepturi de autor, respective drepturi de proprietate industrială) în România și în orice alt teritoriu al lumii, indiferent dacă acest lucru este sau nu menționat în mod expres. Prin urmare, utilizarea neautorizată aWebsite-ului și/sau a elementelor sale componente este interzisăși se pedepsește civil, contravențional si penal, dupăcaz, conform legii.

2.3. Storm Media poate oricând schimba conținutul Website-ului, structura, felul informațiilor furnizate, poate suspenda sau întrerupe furnizarea de informații, poate suspenda sau întrerupe funcționarea Website-ului, poate limita accesul la anumite informații, poate limita accesul anumitor IP-uri, și/sau poate aduce orice alt fel de modificări Website-ului, fără a fi nevoie ca o notificare prealabilă să fie adresată și fără a fi nevoie de acordul oricărei persoane.

2.4. Termenii și condițiile au valoare contractuală între Storm Media și vizitatorul Website-ului.

2.5. Accesul la Website se poate realize prin crearea unui cont de utilizator și comunicarea următoarelor date personale: nume, prenume și adresa de email. Toate aceste informații trebuie să fie reale, corecte și complete. Recomandarea Storm Media este ca vizitatorul să păstreze confidențialitatea parolei de access pentru contul propriu. Nu este permisă crearea mai multor conturi pentru același vizitator și nici transferul contului către un terț. In cazul în care depistați o utilizare frauduloasă a propriului cont, vă rugăm să informati imediat Storm Media despre aceasta.

3. Solicitarea de oferte:

3.1. Prin intermediul Website-ului, Storm Media oferă soluții pentru utilizarea conținutului muzical de tip in-store de către utilizatori și implementarea tehnică a acestora (”Servicii”).

3.2. Vizitatorii au dreptul de a solicita o ofertă pentru Servicii, iar comunicarea ofertei de către Storm Media nu are valoare de acceptare a colaborării dintre utilizator și Storm Media; prestarea Serviciilor va avea loc în baza unor contracte scrise separate încheiate între utilizator și Storm Media sau între utilizator și furnizorul de conținut indicat de Storm Media.

3.3. Reproducerea, traducerea sau utilizarea informatiilor publicate pe Website este interzisă.

3.4. Vizitatorii NU au dreptul:

  1. Să reproducă materiale aflate pe Website;
  2. Să folosească materialele aflate pe Website în scopuri neautorizate de Storm Media;
  3. Să înlăture în orice fel mențiunile referitoare la drepturile de autor;
  4. Să distribuie, transmită, afiseze, publice, acorde licente, creeze produse derivate, transfere sau să vandă orice fel de informație sau servicii obținute de pe sau prin intermediul Website-ului;
  5. Este interzisa incălcarea sub orice altă formă a drepturilor de autor prevăzute și protejate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal:

4.1. Vă rugăm să consultați pe Website secțiunea „Politica de protecție a datelor cu caracter personal”.

5. Schimbarea termenilor și condițiilor:

5.1. Storm Media își  rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile de utilizare a Website-ului. Astfel de schimbări nu sunt limitate în niciun fel în privința întinderii sau a duratei.

5.2. Modificările de orice natură nu sunt aduse la cunostinta vizitatorilor în mod individual, indiferent dacă vizitatorul respectiv se află sau nu înregistrat în baza de date sau este înregistrat în oricare altă formă prevazută de site.

5.3. Pentru a fi la curent cu toate schimbările, vă rugăm să citiți această pagină.

6. Limitarea răspunderii Website-ului:

6.1. Storm Media depune toate eforturile pentru ca întreaga informație disponibilă pe Website să fie corectă și actualizată.

6.2. Cu toate acestea, uneori informația disponibilă pe Website poate conține inadvertențe sau erori.

6.3. Din momentul accesării Website-ului se prezumă că vizitatorii cunosc și acceptă faptul că Website-ul nu răspunde pentru conținuturile postate care nu corespund cu așteptările vizitatorilor și nici pentru faptul că Website-ul poate avea inadvertențe, erori, probleme tehnice sau de functionare, din când  în când.

6.4. Storm Media nu va fi răspunzatoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, inclusiv, dar fără a se limita la pagube pentru pierderi de profit, pierderi de date, pierderi de oportunitați, pierderi de imagine rezultând din:

– utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor Website-ului;

– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice tranzacții inițiate ca urmare a interacțiunii cu Website-ul;

– acces neautorizat la contul și parola utilizatorului;

– orice altă problemă rezultată din Serviciile oferite prin intermediul Website-ului.

7. Autoritatea Natională pentru Protecția Consumatorilor

8. Litigiile.

8.1. Litigiile apărute între vizitator și Storm Media se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătoresti din București.

9. Generalități:

9.1. Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Website-ului.

Ultima actualizare: 04.01.2021